måndag, april 01, 2024

Så här är det tänkt att se ut 2029. Observera att Pildammsteatern försvinner för att bli en vändstation som ska ge plats åt de nya Malmöexpressbussarna intill den nya kombihallen.

Inga kommentarer: