lördag, november 10, 2007

Lite trött

Jag har varit lite dålig på att skriva den sista tiden men tro inte att ni slipper mina bilder och information i fortsättningen. Jag är faktiskt lite trött och behöver nog en kort paus i bloggandet. I morgon är det ju fars dag och jag är ju en sån så det kommer kanske lite bilder och text efter denna hyllningens dag. ;-)

tisdag, november 06, 2007

Yngsta barnbarnet i sitt esse


Yngsta barnbarnet är fantastiskt intresserad av alla fordon. Motorcyklar, bilar, bussar, lastbilar, grävmaskiner, traktorer m.m. Är det en blivande ingenjör?

Vår dotters nya hus


Här kommer några bilder på huset hon och hennes familj snart flyttar till.

måndag, november 05, 2007

Noterat! (Text-TV 2007-11-05)

"Miljarder ska få svenskar att cykla

Vägverket, Banverket och Nutek vill
att staten ska satsa en halv miljard
kronor per år i 20 år för att få fler
att cykla oftare, skriver SvD.

De tre myndigheterna har fått i upp-
drag att föreslå strategier för mer
cykling och mindre bilåkande. Cykel-
satsningen är en del av arbetet för
att Sverige ska nå miljömålet 2050.

I strategin, som nyligen lämnades till
regeringen finns bl.a. förslag om in-
rättande av ett nationellt planerings-
råd för cykelfrågor, åtgärder för att
lättare ta med cykel på buss och tåg
och utvecklad cykelturism."