måndag, september 22, 2014

Vårt soprum

En liten del av gods som skadats i översvämningen