torsdag, juli 21, 2022

Försköning Davidshallstorg

De fyra ursprungliga fontänerna från 1958 har nu åter kommit på plats. Torget börjar se prydligt ut på nytt. Nu fattas bara att man tar bort parkeringplatsen som upptar 2/3-delar av torget.

Inga kommentarer: