fredag, november 08, 2019

Verkar detta inte bekant...

»Vi tränade hårt, men varje gång vi började få fram fungerande grupper skulle vi omorganisera. Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom omorganisation, och också vilken underbar metod detta är för att skapa en illusion av framsteg medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering …«

Gaius Petrinius (död 66 e Kr)

Inga kommentarer: