lördag, november 26, 2016

Gamla Las Palmas

Cirka 7 km söder om nuvarande stad finns det gamla Las Palmas. Staden började växa fram i slutet av 1400-talet. Vi tillbringade hela fredagen här och beundrade alla gamla fina byggnader.

Tapas! 😁😛

Detta är teatern där en gång den store Caruso brukade sjunga

Inga kommentarer: