lördag, december 05, 2020

Daglig injektion

Cellgiftsbehandlingen hämmar de vita blodkropparnas nybildning och immunförsvaret försvagas, därför måste jag dagligen injicera ett hormon som ökar nybildningen av vita blodkroppar.

Men jag har inte så mycket fettvävnad kvar att injicera i!

Inga kommentarer: