torsdag, augusti 20, 2020

För medicin nördar


JFF10 Loopileostomi
Preoperativ bed
Patient som inkommit i ett kraftigt kolonileus sekundärt till en strikturerande tumör på 14-15 cm nivå. Avlastad med kolostomi för drygt 2 veckor sedan. Har därefter fallit ihop i kolon. Genomgått MR-rektum, CT-thorax utan tecken på lokalt avancemang eller metastasering. Har ett lindrigt tunntarmsileus som han har legat med sedan slutet av förra veckan men som nu har blivit bättre gradvis. Även drabbats av en sårruptur och vi planerar nu definitiv resektionskirurgi, åtgärd av bukväggen och primäranastomos med skydd av loopileostomi. 
Operationsberättelse
Undertecknad, Dr Vilhjálmsson och dr Dahlbäck inleder operationen och kommer in i medellinjen. Har lite oment som krupit ut mellan fasciekanterna strax ovanför naveln över ett 5 cm långt område. Börjar med klira oss ur detta och kan sedan lösa loss omentet från tunntarm, tunntarmen sitter med lite väsentligen luckra adherenser på 2-3 ställen så är det lite hårdare adherenser där vi får klippa med sax. Blir två mindre serosaskador som åtgärdas med 4-0 PDS sutur. Tumören fortsatt fritt förskjutbar och de som möjligt resecera. Staplar därför av stomin i peritonealplanet från insidan. Den frånförande och tillförande änden vart för sig och börjar sedan med att fria loss vänsterkolon, sigmoideum, vänster flexur och transversum för att få längd på tillförande tarm ner mot rektum. Härefter tar vi in Omnitrack och löser upp rektum med TME-teknik. Avslutar dissektionen strax ovan waldeyer's fascia då tumören sitter på 14-15 cm nivå. Intakt mesorektum makroskopiskt radikalt. Hemostasen kontrolleras efter hand och kärlligatur proximalt på rektalis superior strax nedom avgången för en viabel colica sinistra. Dr Vilhjálmsson avlägsnar sig och dr Gutlic ansluter. Vi delar då rektummesot. Sköljer nerifrån. Staplar av rektumstumpen med Contourstapler och då hamnar stapleraden aningen långt ner i samband med denna stapling och vi får lösa upp lite ytterligare rektum med hjälp av laparoskopisk Babcock och lite manövrar. Härefter har vi fin tillgång och vi staplar nerifrån med cirkulär 28 stapler en sida-ända anastomos. Blindänden är omstaplad med GIA 80 blått magasin och änden översydd och invaginerad. Anastomosen kontrolleras för täthet och vi koloskoperar nerifrån och då ser det fint ut, båda ringarna intakta. Samtliga vägglager med. Kontrollerar ånyo hemostasen. Lägger tarmarna på plats. Evakuerar vätska och tunntarm och ventrikel och lägger ett kapillärdrän nära lilla bäckenet som tas ut till höger. 
Operationsberättelse
Vi tar ner gamla kolostomin och tar ut en loopileostomi här. Syr därefter förstärkningssutur och bukväggen sys med fortlöpande PDS 4-1 teknik. Agraffer i huden. Därefter en everterad loopileostomi i samma stomihål som tidigare. Stomin palperas u a. Operationen avslutas. Preparat till PAD. 
PAD
Ja 
Postoperativ ordination
Fortsätter Klexane. Kan sluta med antibiotika fr o m imorgon. Hustrun uppringd. Remiss ska dikteras för MDK, sköter undertecknad. Agraffer 14 dagar. Patienten ska ha kvar sin grova V-sond ytterligare några dagar och avvecklas på vår ordination och ska fortsätta hållas fastande. TPN någon dag till.

Inga kommentarer: