tisdag, juli 24, 2018

Ängelholm och Skälderviken

 Vi tog oss först till Järvägsmuseet som är väldigt intressant och trevligt. Här rattar Ingrid och Marianne ett gammalt ånglok. Vi åkte också en simulator som lät oss prova  olika sorts tåg genom tiderna, från ånglok till X2000.

 En stor modelljärnväg


 Telefoner finns numer nästan bara på museer...

 Efter museet blev det en underbar 45-minuters båttur på Rönne å till Skälderviken.


 Framme i Skälderviken blev det mat och dryck i hamnen.


Inga kommentarer: