torsdag, januari 26, 2012

Kurt Bergendahls diabilder

Nu är jag äntligen färdig med scanningen av Kurts diabilder. De kommer efterhand att publiceras här. Länk finns även till höger. 2000 bilder blev bevarade till eftervärlden och jag hoppas att få kontakt med fler som kände Kurt och kan tillföra mer fakta.

Inga kommentarer: